Kemp Parc des Monges - Právní upozornění

DS One Vacances
Sarl DS One
154, chemin des Merles, 83310 Grimaud, Var

Sarl s hlavním městem 15000 €
SIRET 49486654400021
Telefon : +33 (0)4 94 45 47 18

Redakční manažer | DPO Duncan Brown | info@dsonevacances.com Webhosting Gandi SAS | 63-65 boulevard Masséna, 75013 Paris - FRANCE - Telefon : +33 (0)1 70 37 76 61 SEO, pořadí a údržba EnTête Du Net | contact@entetedunet.com

Internetové odkazy

DS One Vacances umožňuje nastavit hypertextový odkaz pro všechny weby, s výjimkou těch, které obsahují informace o kontroverzní, pornografický, xenofobní či narušit důstojnost nebo citlivost. DS One Vacances si vyhrazuje právo stanovit odkazy na jiné stránky, ale nemůže být zodpovědný za obsah těchto stránek, odkazy, které obsahují, a jakékoli jejich změny či aktualizace.

autorských práv

Fotografie, texty, loga, piktogramy na této stránce jsou výhradním vlastnictvím BJ Riviera Holidays. Všechna reprodukční práva jsou vyhrazena, počítaje dokumenty ke stažení.

osobní údaje

V souladu s předpisy o marketingové komunikaci, zákonem LCEN ze dne 21. června 2004 (zákon o důvěře v digitálním hospodářství), zákonem o ochraně osobních údajů ze dne 6. srpna 2004 a obecným nařízením o ochraně údajů je právní základ článku 6.1.b evropského zákona nařízení o ochraně osobních údajů (plnění smlouvy nebo předsmluvní opatření).

Osobní údaje shromážděné na webu jsou používány pouze za účelem správy požadavků na rezervace a interních statistik a nejsou přiřazeny třetí straně. Typ shromážděných údajů: kontaktní údaje, povaha předplacené nabídky, cookies umožňující sledování provozu na webu. Poskytování údajů je nezbytné k dokončení rezervace a je zcela nepovinné. Příjemci údajů jsou správci údajů, vztahy se zákazníky a řízení, stejně jako každá osoba oprávněná k přístupu k datům. Doba trvání zpracování údajů je omezena na smluvní vztah nebo dobu, po kterou jste zaregistrováni u našich komunikačních služeb, s tím, že můžete svůj souhlas kdykoli odvolat a odhlásit kdykoliv kliknutím na odkaz pro odhlášení v dolní části stránky stránky našich e-mailů nebo písemně nám. Server, na kterém jsou vaše data uložena, je hostitelem společnosti Gandi SAS, což znamená, že vaše data mohou být přenášena mimo EU - Gandi SAS, která poskytla příslušná klauzule ochrany. Máte právo požádat správce údajů o přístup k osobním údajům, o opravu nebo vymazání osobních údajů nebo o omezení toho, jaké údaje jsou vystaveny, nebo o právo na zastavení zpracování údajů a právo na přesun dat. Regulátor je SARL DS One. Společnost DS se zavazuje přijmout veškerá nezbytná opatření, aby zachovala bezpečnost informací a zejména aby nebyla sdělena neoprávněným osobám. Pokud však dojde k incidentu ovlivňujícímu integritu nebo důvěrnost vašich informací, upozorníte-li DS One, budete co nejdříve informováni. Máte také právo podat stížnost u orgánu dozoru.