Camping Parc des Monges - juridische kennisgeving van de website

DS One Vacances
Sarl DS One company
154, chemin des Merles, 83310 Grimaud, Var

Sarl met een kapitaal van 15000 €
SIRET 49486654400021
Telefoon : +33 (0)4 94 45 47 18

Editorial manager | DPO Duncan Brown | info@dsonevacances.com Webhosting Gandi SAS | 63-65 boulevard Masséna, 75013 Paris - FRANCE - Telefoon : +33 (0)1 70 37 76 61 SEO, Ranking en onderhoud EnTête Du Net | contact@entetedunet.com

website links

DS One Vacances staat het aanbrengen van een hyperlink toe voor alle websites behalve die met informatie van een controversiële, pornografische of xenofobe aard of die afbreuk doen aan de waardigheid of de gevoeligheid. DS One Vacances behoudt zich het recht voor om links naar andere sites te maken, maar kan niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud van deze sites, de links die ze bevatten, en de eventuele wijzigingen of updates gemaakt.

Auteursrecht

De fotos, teksten, logos, pictogrammen op deze site zijn de exclusieve eigendom van BJ Riviera Holidays. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, met inbegrip van downloadbare documenten.

Persoonlijke gegevens

In overeenstemming met de voorschriften betreffende marketingcommunicatie, de LCEN-wet van 21 juni 2004 (de wetgevingshandeling van het vertrouwen in de digitale economie), de wet Gegevensbescherming van 06 augustus 2004 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de wettelijke basis van artikel 6.1.b van het Europese verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens (de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen).

De persoonlijke gegevens die op de site worden verzameld, worden alleen gebruikt voor het beheer van reserveringsaanvragen en interne statistieken en zijn niet aan een derde partij toegewezen. Het soort gegevens dat worden verzameld: contactgegevens, aard van de onderschreven aanbieding, cookies die het volgen van het verkeer op de site mogelijk maken. De verstrekking van gegevens is nodig om een reservering te voltooien en is volledig optioneel. De ontvangers van gegevens zijn de gegevensbeheerders, klantenrelaties en -beheer, evenals elke persoon die wettelijk gemachtigd is om toegang te krijgen tot de gegevens. De duur van de gegevensverwerking is beperkt tot de contractuele verhouding of de tijd waarin u bent geregistreerd bij onze communicatiediensten, met dien verstande dat u uw toestemming en uitschrijving op elk gewenst moment kunt intrekken door te klikken op de link waarmee u zich afmeldt onderaan het pagina van onze e-mails of door ons te schrijven. De server waarop uw gegevens worden opgeslagen, wordt gehost door Gandi SAS, wat inhoudt dat uw gegevens mogelijk buiten de EU worden overgedragen - waarbij Gandi SAS de juiste beschermingsclausules heeft verstrekt. U hebt het recht om de gegevensbeheerder te vragen om toegang tot persoonlijke gegevens, de correctie of verwijdering van persoonlijke gegevens, of een beperking van hoe de gegevens worden onderworpen, of het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van de gegevens en het recht om data te verplaatsen. De beheerder is SARL DS One. DS One verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de informatie te waarborgen en in het bijzonder dat deze niet wordt meegedeeld aan onbevoegde personen. Als er een incident is dat van invloed is op de integriteit of vertrouwelijkheid van uw gegevens onder de aandacht van DS One wordt gebracht, wordt u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.